Tiedote
10.2.2023

255 markkinataloutta edistävää ehdokasta saa vaaliavustusta

Yhdistyksen hallitus on kokouksessaan 10.2.2023 päättänyt jakaa ehdokkaille vaaliavustuksia yhteensä 348 000 euroa.

Yhdistyksen tukemien ehdokkaiden määrä nousee tehtyjen päätösten myötä 255:een ja tukisumma yhteensä 864 000 euroon.

Tuetut ehdokkaat edustavat yhtätoista puoluetta tai valitsijayhdistystä.

Yhdistys tuki joulukuussa 2022 lisäksi seitsemää eri puoluetta ja niitä edustavia puolueyhdistyksiä yhteensä 762 000 eurolla. Näin ollen yhdistys on jakanut tukea eduskuntavaaleihin 2023 yhteensä 1 626 000 euroa.

Yhdistys julkaisee nimilistat kaikista avustuksensaajista nettisivuillaan.

Lisätietoja:
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Tuomo Raasio,
tuomo.raasio(at)gmail.com, p. 0400 405 682

Pro Markkinatalous ry on kesäkuussa 2020 perustettu yhdistys, joka toiminnallaan edistää uudistuvaa ja vastuullista markkinataloutta. Yhdistys tukee vaaleissa markkinataloutta ymmärtäviä, sitä kannattavia ja edistäviä tahoja, jotka ovat sitoutuneet avoimeen ja demokraattiseen Suomeen. Yhdistys jakoi ensimmäiset vaaliavustuksensa aluevaalien yhteydessä. Tuolloin yhdistys tuki neljää puoluetta yhteensä 80 000 eurolla.