Tietoa yhdistyksestä

Vastuullinen markkinatalous turvaa Suomen ja suomalaisten hyvinvoinnin perustan. Työnteko, yrittäminen, osaaminen ja omistaminen ovat avainasemassa Suomen menestymisessä. Globaalissa markkinataloudessa yritykset kohtaavat niin koti- kuin kansainvälisen kilpailun, missä pärjääminen edellyttää niiltä kilpailukykyä.

Yhteiskunnan luoma hyvä toimintaympäristö on välttämätön edellytys talouskasvulle, jota tarvitaan työllisyyteen, sosiaaliturvan ja julkisten palveluiden rahoittamiseen. Suomessa julkisten menojen osuus kansantuotteesta on unionissa neljänneksi korkein (57,5% vuonna 2020 Eurostat). Ikääntyvä väestö, koronan tuoma syvä globaali talouskriisi ja velkaantuminen sekä Venäjän aloittama sota Ukrainaa vastaan lisäävät Suomen taloushaasteita tällä vuosikymmenellä. Massatyöttömyyteen (noin 430,000*) ja matalan työllisyysasteen (70,4%**) nostamiseen kestävän ratkaisun voivat tuoda vain aidot yksityisen sektorin työpaikat yrityksissä – yrittäjät, omistajat ja osaava työvoima kykenevät palauttamaan Suomen kasvu-uralle, mikäli yhteiskunta sitoutuu turvaamaan pitkäjänteisen ja yksityistä yritystoimintaa kannustavan ympäristön.

Näistä syistä on perustettu kesäkuussa 2020 Pro Markkinatalous -yhdistys, joka haluaa toiminnallaan edistää uudistuvaa ja vastuullista markkinataloutta. Yhdistyksen tukitoiminta kohdistuu markkinataloutta ymmärtäville, sitä kannattaville ja edistäville tahoille, jotka ovat vahvasti sitoutuneet avoimeen ja demokraattiseen Suomeen. Toimiva vastuullinen markkinatalous on kansanvaltaisen järjestelmän peruspilari. Demokratiaa on syytä vaalia. Vapaat vaalit mahdollistavat yhteiskunnan uudistumisen. Yhdistyksen perusarvona on vahva ja yksiselitteinen tuki Suomen kansanvaltaiselle järjestelmälle.

* TEM 6/2020   **Tilastokeskus 6/2020

Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen hallitus

Puheenjohtaja
Tuomo Raasio (tuomo.raasio(at)gmail.com)

Jäsenet
Leena Niemistö
Alexander Bargum
Vesa-Pekka Kangaskorpi