Tiedote 5.4.2024

Pro Markkinatalous on myöntänyt tukea 36 ehdokkaalle europarlamenttivaaleihin

Pro Markkinatalous ry:n hallitus on päättänyt jakaa ensimmäiset vaaliavustukset europarlamenttivaaleihin 2024. Yhdistys tukee 36 ehdokasta, jotka edustavat 8 eri puoluetta. Yhteensä avustuksia myönnettiin 240 000 euroa.

Ehdokkaat voivat edelleen hakea tukea yhdistykseltä sen verkkosivujen kautta 30.4.2024 saakka. Yhdistys julkaisee sivuillaan kaikki avustusta saaneet ehdokkaat.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Tuomo Raasio:

– Tuemme europarlamenttivaaleissa ehdokkaita, jotka selkeimmin konkreettisin näkemyksin kannattavat ja edistävät uudistuvaa ja vastuullista markkinataloutta. Toimiva markkinatalous ja yritysten hyvä toimintaympäristö ovat välttämätön edellytys talouden kasvulle. Talouskasvu, yritysten menestys ja vahva työllisyys rahoittavat niin sosiaaliturvan, tulonsiirrot kuin julkiset palvelut.

Lisätietoja:
Yhdistyksen verkkosivut: promarkkinatalous.fi ja yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Tuomo Raasio, tuomo.raasio(at)gmail.com, p. 0400 405 682

Pro Markkinatalous ry on kesäkuussa 2020 perustettu yhdistys, joka toiminnallaan edistää uudistuvaa ja vastuullista markkinataloutta. Yhdistys tukee vaaleissa markkinataloutta ymmärtäviä, sitä kannattavia ja edistäviä tahoja, jotka ovat sitoutuneet avoimeen ja demokraattiseen Suomeen. Yhdistys jakoi ensimmäiset vaaliavustuksensa aluevaalien yhteydessä. Tuolloin yhdistys tuki neljää puoluetta yhteensä 80 000 eurolla. Kevään 2023 eduskuntavaaleissa yhdistys tuki seitsemää eri puoluetta ja niitä edustavia puolueyhdistyksiä sekä yhdeksää eri puoluetta tai valitsijayhdistystä edustavia ehdokkaita yhteensä 1,7 miljoonalla eurolla.