Yhdistyksen myöntämät tuet

Yhdistys tukee vaaleissa vastuullista markkinataloutta ymmärtäviä, sitä kannattavia ja edistäviä tahoja, jotka ovat vahvasti sitoutuneet avoimeen ja demokraattiseen Suomeen. Tälle sivulle kootaan yhdistyksen vaaleissa tukemat tahot ja henkilöt.

Yhdistyksen myöntämät vaalituet