Tiedote 29.2.2024

Pro Markkinatalous tukee ehdokkaita myös europarlamenttivaaleissa

Pro Markkinatalous avaa haun markkinatalousmyönteisille ehdokkaille myönnettävästä tuesta vuoden 2024 europarlamenttivaaleihin. Vaaliavustusta voi hakea yhdistykseltä 1.3.2024 alkaen. Haku tapahtuu yhdistyksen nettisivuilta promarkkinatalous.fi löytyvällä lomakkeella. Ensimmäisen hakukierroksen tuet ovat haettavissa maanantaihin 25.3.2024 asti. Yhdistyksen hallitus tekee ensimmäiset päätökset tuettavista huhtikuussa 2024. Pro Markkinatalous aikoo tukea vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa markkinataloutta edistäviä ehdokkaita yhteensä noin 300 tuhannella eurolla.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Tuomo Raasio:

– Europarlamentin ja komission sääntelyn vaikutus elinkeinoelämän toimintaympäristöön ja yritysten kilpailukykyyn on merkittävä, ja edelleen kasvussa.

– Markkinatalouden kannalta tärkeitä teemoja ovat esimerkiksi sisämarkkinoiden toimivuus, ilmastokysymykset ja vihreä kasvu, strateginen autonomia, valtiontuet, työelämä ja sosiaalipilari sekä parempi sääntely.

Pro Markkinatalous tulee tukemaan europarlamenttivaaleissa sellaisia ehdokkaita, jotka kannattavat ja edistävät uudistuvaa ja vastuullista markkinataloutta. Toimiva markkinatalous ja yritysten hyvä toimintaympäristö ovat välttämätön edellytys talouden kasvulle. Talouskasvu, yritysten menestys ja vahva työllisyys rahoittavat niin sosiaaliturvan, tulonsiirrot kuin julkiset palvelut.

Pro Markkinatalouden toiminta on avointa ja läpinäkyvää. Yhdistys julkistaa internet-sivuillaan niin tukijansa kuin tukea saaneet ehdokkaat.

Vaaliavustuksia haetaan yhdistyksen nettisivujen kautta. Hakemuksen jättäminen edellyttää vahvaa tunnistautumista ja vastaamista markkinatalouden edistämiseen liittyviin kysymyksiin. Yhdistys suosittelee kaikille vaaliavustusta hakeville ehdokkaille tukiryhmän hallinnoiman vaalitilin perustamista.

Lisätietoja:
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Tuomo Raasio, tuomo.raasio(at)gmail.com, p. 0400 405 682

Pro Markkinatalous ry on kesäkuussa 2020 perustettu yhdistys, joka toiminnallaan edistää uudistuvaa ja vastuullista markkinataloutta. Yhdistys tukee vaaleissa markkinataloutta ymmärtäviä, sitä kannattavia ja edistäviä tahoja, jotka ovat sitoutuneet avoimeen ja demokraattiseen Suomeen. Yhdistys jakoi ensimmäiset vaaliavustuksensa aluevaalien yhteydessä. Tuolloin yhdistys tuki neljää puoluetta yhteensä 80 000 eurolla. Kevään 2023 eduskuntavaaleissa yhdistys tuki seitsemää eri puoluetta ja niitä edustavia puolueyhdistyksiä sekä yhdeksää eri puoluetta tai valitsijayhdistystä edustavia ehdokkaita yhteensä 1,7 miljoonalla eurolla.