Tiedote
12.9.2022

Pro Markkinatalous tukee markkinatalousmyönteisiä ehdokkaita ja puolueita 1,5 miljoonalla eurolla ensi kevään eduskuntavaaleissa

Vaaliavustusta voi hakea yhdistykseltä 15.9.2022 alkaen. Haku tapahtuu yhdistyksen nettisivuilla promarkkinatalous.fi olevilla lomakkeilla. Ensimmäisen hakukierroksen tuet ovat haettavissa aina 31.10.2022 asti. Yhdistyksen hallitus tekee ensimmäiset päätökset tuettavista marraskuussa 2022. Pro Markkinatalous ry aikoo tukea ensi kevään eduskuntavaaleissa markkinataloutta edistäviä puolueita, puolueyhdistyksiä ja ehdokkaita yhteensä 1,5 miljoonalla eurolla.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Tuomo Raasio:

– Yhdistys edistää markkinataloutta ja sitä varten tulemme tukemaan sellaisia ehdokkaita ja puolueita, jotka kannattavat ja edistävät uudistuvaa ja vastuullista markkinataloutta. Siksi toivomme saavamme mahdollisimman paljon hakemuksia sellaisilta ehdokkailta, jotka korostavat niin työteon, yrittämisen kuin omistamisen merkitystä Suomen menestykselle.

Toimiva markkinatalous ja yritysten hyvä toimintaympäristö ovat välttämätön edellytys talouden kasvulle. Talouskasvu, yritysten menestys ja vahva työllisyys rahoittavat niin sosiaaliturvan, tulonsiirrot kuin julkiset palvelut.

– Suomi tarvitsee pikaista paluuta kasvu-uralle. Tämä urakka on ennen kaikkea yrittäjien, omistajien ja osaavien työntekijöiden varassa. Se vaatii myös markkinataloutta ja reilua kilpailua. Yksityinen yritystoiminta ja yksityiset investoinnit edellyttävät kannustavaa ja ennakoitavaa toimintaympäristöä. Nämä ovat niitä asioita, joita tukemamme ehdokkaat toivottavasti edistävät, toteaa Raasio.

Pro Markkinatalouden toiminta on avointa ja läpinäkyvää. Yhdistys julkistaa internet-sivuillaan niin tukijansa kuin tukea saaneet ehdokkaat, puolueyhdistykset ja puolueet.

– Vaalityö vaatii tukea ja vaalirahoitus on olennainen osa avoimen demokratian toimintaa. Vaalirahoituksen pitää olla läpinäkyvää. Toivomme, että kaikki kevään vaaleissa tukea antavat tahot ovat toiminnassaan yhtä läpinäkyviä kuin Pro Markkinatalous on.

Vaaliavustuksia haetaan yhdistyksen nettisivujen kautta. Hakemuksen jättäminen edellyttää vahvaa tunnistautumista ja vastaamista markkinatalouden edistämiseen liittyviin kysymyksiin. Yhdistys suosittelee kaikille vaaliavustusta hakeville ehdokkaille tukiryhmän hallinnoiman vaalitilin perustamista.

Lisätietoja:
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Tuomo Raasio, tuomo.raasio(at)gmail.com, p. 0400 405 682

Pro Markkinatalous ry on kesäkuussa 2020 perustettu yhdistys, joka toiminnallaan edistää uudistuvaa ja vastuullista markkinataloutta. Yhdistys tukee vaaleissa markkinataloutta ymmärtäviä, sitä kannattavia ja edistäviä tahoja, jotka ovat sitoutuneet avoimeen ja demokraattiseen Suomeen. Yhdistys jakoi ensimmäiset vaaliavustuksensa aluevaalien yhteydessä. Tuolloin yhdistys tuki neljää puoluetta yhteensä 80 000 eurolla.